česky Deutsch English

ZŠ KŘIŽÍKOVA SE ZAPOJÍ DO PROJEKTU BEZPEČNÁ ŠKOLA

13.4.2017, Novinky z města Sokolova a okolí
ZŠ KŘIŽÍKOVA BEZPEČNÁ ŠKOLA

Již dva roky běží v Sokolově projekt prevence kriminality Městské policie Sokolov „Stop násilí na školách, aneb bezpečná škola“. Tento projekt zaměřený na bezpečnost základních škol zajišťuje zvýšenou ochranu dětí i pedagogického sboru prostřednictvím několika bezpečnostních opatření, mezi které patří dohledová služba, kurzy sebeobrany pro žáky či kamerový systém. Současně je na všech školách zaváděn čipový systém.

Právě čipy umožní školám zavedení elektronických třídnic, do kterých se automaticky zaznamená docházka. Nejdůležitější funkcí je však možnost prostřednictvím internetu kdykoliv se přesvědčit o tom, zda a kdy přišlo dítě do školy, a také zaslání textové zprávy rodičům, pokud žák do školy nedorazí. Tím je zajištěna nejen větší bezpečnost dítěte, ale je tak možné předejít i případnému záškoláctví a v širším kontextu působit i v rámci protidrogové prevence. Jelikož má naše škola kompletní rozvody datových sítí a všechny učebny jsou vybaveny počítači, zvolilo město Sokolov právě Základní školu Sokolov, Křižíkova 1916 pilotní školou tohoto projektu.

Vladimír Vlček, ředitel
ZŠ Křižíkova