česky Deutsch English

VEDENÍ MĚSTA BESEDOVALO SE SENIORY

1.6.2018, Novinky z města Sokolova a okolí
VEDENÍ MĚSTA BESEDOVALO SE SENIORY

Ve středu 30. května 2018 se ve Velkém sále Městského domu kultury konala veřejná beseda nejen se seniory. Tradiční setkání vedli starosta Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová a tajemnice městského úřadu Simona Randová. Z řad veřejnosti přišlo více než devadesát lidí.

Nejprve se řešily dotazy, které občané podali během poslední schůze. Starosta seznámil s aktuálními investičními projekty, například s rekonstrukcí nábřeží Petra Bezruče i letními opravami škol. Nejvyšší částka, 8 milionů korun, bude použita na opravu střechy Základní umělecké školy na Starém náměstí. Do konce roku by také měla být dokončena obnova nádražní budovy u vlakového nádraží, kterou realizuje Správa železniční dopravní cesty.

VEDENÍ MĚSTA BESEDOVALO SE SENIORY

Dále se občané ptali na provoz MHD v Sokolově, stěžovali si na častá zpoždění. Místostarostka Renata Oulehlová informovala o vyhlášeném výběrovém řízení na nového provozovatele, protože stávající společnosti končí smlouva v prosinci 2018. Nový tendr má díky konkrétním požadavkům služby zkvalitnit. Protože se množily dotazy rovněž k takzvaným „šmejdům“, připomněla místostarostka bezplatnou právní poradnu, kterou město pro občany starší 65 let zavedlo. Tajemnice Simona Randová pak vyzvala přítomné, aby se s konkrétnějšími dotazy, například fáze řešení pojistné události, obraceli přímo na kancelář.

Setkání vedení města s veřejností se zúčastnil také předseda dozorčí rady SUAS František Štěpánek. A to proto, aby objasnil proces zplynování ropných kalů z Ostravy, který veřejnost hojně diskutovala. Vysvětlil, že se odpad v areálu Vřesové nebude spalovat, nýbrž likvidovat prověřenou technologií zplynování, kterou navíc provozují pod přísným dohledem již deset let. Do modernizace zařízení společnost investovala 0,5 miliardy korun. Mnohačetné kontroly, které jen od začátku roku proběhly, neshledaly žádné závady ani porušení zákona o odpadech. Přítomná veřejnost panu Štěpánkovi za přítomnost a erudované vysvětlení poděkovala potleskem.

VEDENÍ MĚSTA BESEDOVALO SE SENIORY VEDENÍ MĚSTA BESEDOVALO SE SENIORY VEDENÍ MĚSTA BESEDOVALO SE SENIORY

Následovala hodina volné zábavy, kdy k poslechu a tanci zahrála Karlovarská pětka. Po celou dobu bylo pro hosty připravené občerstvení. Další veřejná beseda s občany se uskuteční na podzim.

Pavla Sofilkaničová, oddělení komunikace s veřejností