česky Deutsch English

Učitelky byly oceněny za přínos ve školství

6.4.2018, Novinky z města Sokolova a okolí
Plakety Komenského

Již tradiční předávání plaket Jana Amose Komenského proběhlo ve čtvrtek 5. dubna symbolicky po výročí narození našeho „učitele národů“. Ocenění si tento rok odnesly čtyři učitelky ze základních škol za jejich (výjimečně) nejen dlouholetý přínos ve vzdělávání žáků.

Výjimečnost skví v nepříliš dlouhé učitelské praxi jedné z oceněných učitelek. Ivana Laslopová ze ZŠ Švabinského převzala plaketu za přínosný přístup ke vzdělávání žáků v předmětu chemie a aktivitu v zajišťování neobvyklých příležitostí pro žáky. Jak zmínila vedoucí odboru finančního a školství Barbora Bardonová, chtějí tak kromě opravdového uznání i motivovat ostatní mladé pedagogy k aktivitě.

Plakety Komenského

Zásadní místo ve vzdělávání sokolovských dětí má další oceněná Hana Hrubá, ředitelka ZŠ Běžecká. Během přátelského rozhovoru zmiňovala i poměrně bolestivou zkušenost se zavíráním 4. ZŠ, na které nejen jako ředitelka strávila přes dvacet let. Ocenění získala především za dlouholetý přínos ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Plakety Komenského

Výrazná osobnost našeho školství i města Emílie Hulcová obdržela plaketu J. A. Komenského za dlouholetou práci ve školství a úspěchy ve výuce nadaných jazykářů. Energická pedagožka ze ZŠ Křižíkova se od návštěvy starostovy kanceláře nenechala odradit ani dočasnými berlemi.

Plakety Komenského

Čtvrtou z oceněných významných žen našeho školství je Drahomíra Špicnerová, jejíž jméno figuruje nejen mezi zaměstnanci ZŠ Rokycanova, ale například i mezi organizátory projektu pomalovaných laviček.

Plakety Komenského

Společně se starostou města Janem Pickou, místostarostkou Renatou Oulehlovou a již zmiňovanou Barborou Bardonovou zavzpomínaly oceňované učitelky na školní léta, zhodnotily současnou situaci na školách, převzaly plaketu s květinou a darem a podepsaly se do kroniky města. Vedení Sokolova jménem všech občanů děkuje těmto ženám za jejich trpělivost, odhodlání, energii i veškerý čas, který věnovaly předávání hodnot naší budoucnosti, tedy dětem, žákům, studentům. U těch, které svou kariéru ještě nekončí, doufáme v zachování nadšení a slibujeme veškerou podporu na jejich cestě za kvalitním vzděláváním.

Plakety Komenského

- Andrea Pfeifferová, oddělení komunikace s veřejností