česky Deutsch English

TŘÍDÍME SPRÁVNĚ

3.5.2017, Novinky z města Sokolova a okolí

Obyvatelé Sokolova mohou třídit další komodity. Po městě jsou nově rozmístěny kontejnery pro sběr použitého oleje z domácností a stacionární kontejnery pro sběr elektroodpadu.

KONTEJNERY NA POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ
Pro sběr použitých olejů z domácností slouží speciální zelené nádoby, do kterých mohou lidé vhazovat surovinu v uzavřených PET lahvích. Jedná se tak o další možnost, jak pomoci lepším tříděním odpadů chránit životní prostředí. Olej ze smažení a další tuky z kuchyně totiž rozhodně nepatří do komunálního odpadu, natož do kanalizace! Zatím budou rozmístěny 3 kontejnery, které bude specializovaná firma vyvážet v intervalu 1 až 4 měsíců. Umístění kontejnerů: před OD Ural, v ul. Alšova u výměníkové stanice a v ul. Spartakiádní u čp. 2046.

KONTEJNERY NA VYSLOUŽILÉ ELEKTRO
Máte doma nepotřebná drobná elektrozařízení, kterých se chcete zbavit? Leží vám při tom na srdci třídění odpadů? Město má pro vás dobrou zprávu. Pro občany budou ve městě umístěny 3 kontejnery na elektroodpad. Lidé do nich mohou vyhazovat drobné předměty a také baterie či monočlánky. Velké elektrospotřebiče by měly dál končit ve sběrném dvoře. Umístění kontejnerů: v ul. Spartakiádní u čp. 2046, v ul. Švabinského před výměníkovou stanicí a v ul. Pionýrů před mateřskou školkou.

Věříme, že obyvatelé Sokolova budou nové kontejnery využívat a společně se tak na separaci odpadu podílet. Pokud se sběr osvědčí, bude síť kontejnerů postupně rozšiřována. V dnešní době je více než důležité, abychom správně třídili odpad.

Ing. Alžběta Kubalíková
vedoucí oddělení majetkového
odbor správy majetku

Vložila: Pavla Sofilkaničová, oddělení komunikace s veřejností