česky Deutsch English

TEMATICKÉ DNY ROZVÍJÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE

10.1.2018, Novinky z města Sokolova a okolí

Klíčové kompetence bychom mohli charakterizovat jako soubor vlastností a dovedností, které uplatňujeme v různých situacích. Ať už v běžném životě, nebo v zaměstnání. Například při řešení konfliktu, nebo v krizové situaci, kdy může jít i o život druhých. Na sokolovské základní škole a gymnáziu Mánesova se rozvoji takového chování věnují pravidelně, a to díky vzdělávacímu konceptu Škola Můj projekt.

Program vytvářejí samotní učitelé, děti pracují ve skupinách a obchází jednotlivá stanoviště. Cílem je probudit a rozvíjet v dětech základy sociálního chování. Takzvaný tematický den tady probíhal naposledy v prosinci minulého roku. Jednou ze simulací byl například záchranný člun. „Děti představovaly skupinu lidí, která se zachraňuje z potopené lodi. Jejich úkolem bylo převrátit deku vzhůru nohama. Nesměly přitom promluvit ani slovo a nikdo se nesměl dotknout podlahy kolem ní, která představovala moře. V každé skupině byl vždy jeden nevidomý, jeden němý a jeden, který nemohl chodit. Celá aktivita byla velkým tréninkem komunikace, tolerance a vzájemného porozumění. Na dalším stanovišti si žáci měli navzájem vyměňovat komplimenty. Ukázalo, že někoho pochválit nemusí být pro každého snadné. Někteří se po skončení přiznali, že pro ně nebylo úplně běžné ani to, že je někdo chválí,“ popisuje průběh disciplín Marek Zelenka, metodik konceptu Škola Můj projekt.

Každý workshop pak končí závěrečnou bilancí a hodnocením proběhlých cvičení, čehož se účastní i rodiče žáků. Další tematický den škola chystá 2. května na téma Poznávám své silné i slabé stránky.

Pavla Sofilkaničová, oddělení komunikace s veřejností