česky Deutsch English

Sokolov vyznamenal nejlepší žáky

13.6.2017, Novinky z města Sokolova a okolí
Ocenění žáků

Vedení Sokolova slavnostně ocenilo nejlepší žáky sokolovských základních a středních škol uplynulého školního roku. Vyznamenání si vyslechlo 21 dětí a mladých lidí, kteří dobře prezentují nejen školu, ale rovněž město. Jako poděkování za svou píli nejen ve škole si odnesli peněžní poukaz v hodnotě 1 000 Kč na nákup elektra, knihu o Sokolově a květinu. Ceny předávali starosta Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová a vedoucí odboru školství Barbora Bardonová. V doprovodném programu vystoupili žáci ZUŠ Sokolov Karolína Ludvíková a Martin Strouhal, oba zahráli na kytaru. Hosty provedla starostka studentského zastupitelstva Eliška Macháčková.

Vybraní žáci a studenti byli na doporučení ředitele či školské rady, případně Sdružení rodičů a přátel školy navrženi např. za vynikající prospěch, hrdinský čin, úspěch v celostátní soutěži apod. Smyslem tohoto ocenění je vyzdvižení dětské osobnosti, příkladného přístupu ke studiu, uznání mimořádného činu, projevu lidskosti nebo občanské a školní aktivity.

Ocenění žáků Ocenění žáků 

OCENĚNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘEVZALI

Žáci Základní školy Sokolov, Pionýrů 1614: Viktor Friml a Veronika Sladká
Po celou školní docházku měl Viktor výborný prospěch a vzornou přípravu na vyučování. Navštěvoval sportovní třídu, úspěšně reprezentoval školu ve sportovních soutěžích. Jeho nadání je ale všestranné – obsadil například 1. místo v okresním kole v recitační soutěži. Svým přístupem je příkladem pro ostatní spolužáky.
Po celou školní docházku měla Veronika výborný prospěch a vzornou přípravu na vyučování. Aktivně pomáhala všem spolužákům a významně pomáhala své mentálně postižené spolužačce se vzdělávacími problémy, ve škole i mimo školu. Aktivně se účastnila různých soutěží a pracovala ve školním parlamentu.

Ocenění žáků

Žáci Základní školy Sokolov, Rokycanova 258: Jakub Krieger a Jan Žemlička
Jakub patří k nejvšestrannějším a nejlepším žákům na škole. Dokazují to jeho skvělé výsledky ve vědomostních a sportovních soutěžích, a také v muzice. Od první třídy prospívá se samými jedničkami. Za Kubovy největší úspěchy považujeme určitě 1. místo v okresním kole matematické olympiády či 6. místo v krajském kole fyzikální olympiády. V týmových soutěžích Kuba dopomohl svými výkony k zisku 1. místa v sokolovském kole fyzikálně-matematické soutěže Náboj Junior, ale byl i lídrem družstva, které získalo 1. místo v soutěži Hravě o Sokolově. Ve sportovních soutěžích Kuba reprezentoval a získával body pro svou školu v atletice, ve florbalu, šplhu i silovém víceboji. Nejlepšího umístění dosáhl se svým týmem ve volejbalu, ve kterém chlapci získali v krajském kole stříbrné medaile. Své hudební nadání rozvíjí v umělecké škole, kde hraje na keyboard a kytaru. V hudebních soutěžích Kuba rovněž vystupuje na pomyslné stupně vítězů, a to i na kláních mimo ČR. Kuba jako spolužák je velmi oblíbený, přátelský a skromný. Důkazem jeho studijních kvalit a předpokladů je i jeho přijetí na prestižní Keplerovo gymnázium v Praze. Kuba se zajímá i o dění ve škole a aktivně působí ve školním parlamentu.
Honza je usměvavý, zábavný a hodně fajn kamarád pro všechny spolužáky. Rozumí legraci, ale zároveň se umí správně zachovat ve vážných situacích. Důkazem toho je jeho pomoc spolužákovi z jiné třídy. Když Honza viděl spolužáka, jak si neví rady při fyzickém napadení většími kluky, neváhal a pomohl mu dostat se z této nelehké situace. Honza je prototyp pilného žáka, který se dokázal svým přístupem ke vzdělávání vypracovat z průměrného prospěchu mezi nejlepší žáky. Důkazem jsou jeho poslední vysvědčení s vyznamenáním. Honza rovněž reprezentoval školu ve fyzikálně matematické soutěži Náboj Junior, kdy se svým týmem obsadil 1. místo v Sokolově. Honza je velký sportovec, závodně hraje florbal a samozřejmě reprezentuje i školu v různých sportovních soutěžích. K poslednímu a významnému úspěchu Honzy patří přijetí na sokolovské gymnázium.

Ocenění žáků

Žáci Základní školy Sokolov, Běžecká 2055: Markéta Šnicerová a David Termer 
Markéta má všestranné zájmy. Ráda sportuje, čte, zajímá jí příroda a historické památky. Od první třídy školu mnohokrát reprezentovala v různých sportovních disciplínách. Také se každý rok úspěšně zúčastnila recitačních soutěží. Do školy se vždy pravidelně a svědomitě připravuje. Hraje lední hokej za HC Baník Sokolov a volejbal. Je to dívka velmi přátelská, v kolektu oblíbená. Jedná se o žákyni, která se zaslouží být oceněná.
David je žákem 9. A s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Po celou dobu školní docházky reprezentoval školu nejen v atletických soutěžích, ve kterých dosáhl výborných výsledků v rámci republiky, ale i v ostatních sportovních soutěžích ve florbalu, basketbalu, fotbalu, šplhu, volejbalu, plavání, přespolním běhu, kde byl vždy vůdčí osobností týmu. Byl příkladem svým spolužákům ve třídě i mladším ve svém přístupu ke sportovní přípravě, chování Fair-play. Ke školní práci a přípravě přistupoval vždy zodpovědně. Opakovaně pomáhal při zajišťování sportovních akcí i akcí pořádaných pro spolužáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáka, který si zaslouží být oceněný.
Nejlepší Davidovo umístění:
Odznak všestrannosti olympijských vítězů - desetiboj 
1. místo okresní kolo
1. místo krajské kolo
5. místo celorepublikové finále ČR
Odznak všestrannosti olympijských vítězů - pětiboj
1. místo okresní kolo
Hejtmanův pohár – 1. místo republikové kolo jednotlivců
Silový víceboj – 1. místo v okresním kole (opakovaně)

Ocenění žáků

Žáci Základní školy Sokolov, Švabinského 1702: Jan Pacelt a Justýna Lehmannová
Honza patří ke spolehlivým a úspěšným žákům školy. Má aktivní přístup ke školním povinnostem a dosahuje výborných studijních výsledků. Po celou dobu školní docházky prospívá s vyznamenáním. Má výborné výsledky v matematice a na druhém stupni reprezentoval školu hlavně v matematických soutěžích. Kromě toho se účastnil školních sportovních soutěží, zejména basketbalu. V šestém ročníku získal 2. místo v okresním kole matematické olympiády. V sedmém ročníku zvítězil v okresním i krajském kole matematické soutěže Pangea a obsadil 5. místo v republikovém finále této soutěže. V osmém ročníku obsadil 1. místo v okresním kole matematické soutěže Pangea, celkově obsadil 21. místo v ČR. 1. místo získal v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda a 3. místo v soutěži Matematický klokan. Byl členem družstva, které zvítězilo v okresním kole basketbalové soutěže And 1 CUP a získalo 2. místo v krajském kole této soutěže. V devátém ročníku byl úspěšným řešitelem okresního kola matematické olympiády a postoupil do krajského kola. Získal 1. místo v okresním kole Matematického klokana.
Justýna po celou dobu školní docházky má vynikající prospěch a studuje s vyznamenáním (průměr od 1-1,24). V letošním školním roce reprezentovala školu v okresním kole soutěže v konverzaci v německém jazyce a obsadila 1. místo, v krajském kole byla pátá. Dále reprezentovala školu v okresním kole v olympiádě českého jazyka. Dlouhodobě se věnuje spolu s tatínkem včelaření, je členkou Českého svazu včelařů, je výbornou klavíristkou, devátým rokem je žačkou Základní umělecké školy Sokolov. Soukromým studiem se zdokonaluje v anglickém jazyce. Je velmi skromná, svědomitá, tichá, pečlivá a zodpovědná. Ve třídě je oblíbená, spolužákům pomáhá a vychází jim vstříc.

Ocenění žáků

Žáci Základní školy Sokolov, Křižíkova 1916: Václav Lokajíček a Michal Čaban
Vašek má vynikající prospěch po celou školní docházku a vzorně plní školní povinnosti. Každoročně vzorně reprezentuje školu v předmětových soutěžích.
Školní rok 2014/2015:
1. místo okresní kolo Archimediády
4. místo okresní kolo v matematické soutěži Pythagoriáda
Školní rok 2015/2016:
5. místo krajské kolo Logické olympiády
1. místo okresní kolo Fyzikální olympiády
4. místo okresní kolo v Biologické olympiádě
Školní rok 2016/2017:
2. místo okresní kolo Fyzikální olympiády
2. místo okresní kolo Matematické olympiády
1. místo krajské kolo v Olympiádě českého jazyka
Michal je po celou dobu školní docházky premiantem třídy. Na 2. stupni prospívá s jednou chvalitebnou (jinak se samými výbornými známkami). Pravidelně reprezentuje třídu a školu v naukových soutěžích (fyzika, matematika) a sportovních soutěžích, za což mu bývá pravidelně udělována pochvala na vysvědčení.
Školní rok 2014/2015:
1. místo v okresním kole Archimediády
3. místo v okresním kole Poháru rozhlasu
2. místo v krajském kole basketbalu
2. místo v okresním kole Pythagoriády
Školní rok 2015/2016:
3. místo v České republice – člen družstva Matematický expres
2. místo v kraji – Coca-cola cup 2015
2. místo v okrese a 3. v kraji Matematický klokan
3. místo v okrese Matematická olympiáda
Školní rok 2016/2017:
1. místo v kraji - basketbal
3. místo v okresním kole Matematická olympiáda
1. místo v okresním kole Coca-cola cup
1. místo ve školním kole Matematický klokan
Michal je od pěti let členem FK Baníku Sokolov.

Ocenění žáků

Žáci Základní umělecké školy Sokolov, Staré náměstí 37: Terezie Marková a Pavel Mašek
Terezka je vítězkou krajského kola soutěže základních uměleckých škol – Hra na violoncello. 11. – 14. května 2017 se účastnila Ústředního kola soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje v Liberci, kde obsadila vynikající 2. místo.
Pavel je také vítězem krajského kola soutěže základních uměleckých škol – Hra na violoncello. I on se účastnil 11. – 14. května 2017 Ústředního kola soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje v Liberci, kde také obsadil vynikající 2. místo.

Ocenění žáků

Studenti Gymnázia Sokolov, Husitská 2053: Kateřina Kudrlová a Markéta Šteklová
Kateřina je vynikající žákyně, od začátku studia na gymnáziu (osmiletý obor) má samé jedničky, je velmi pracovitá, ochotná, nevyžaduje žádné úlevy, ačkoli je sportovně velmi vytížená. Hraje závodně volejbal, ve třídě kadetek skončila se svým družstvem v celorepublikové extralize na 5. místě. Ve třídě starších žákyň v Českém poháru obsadila 12. místo, na mistrovství ČR byla také dvanáctá. S reprezentací postoupila na Mistrovství Evropy v Bulharsku (uskuteční se v červenci 2017).
Markéta je výborná žákyně, po celou dobu osmiletého gymnázia má vyznamenání. V letošním roce postoupila do celostátního kola dějepisné soutěže. V olympiádě ve francouzštině byla třetí v krajském kole. V olympiádě z českého jazyka postoupila do celostátního kola. Vyhrála 1. místo v 10. ročníku celostátní historické soutěže studentů středních škol Eustory. Její práce na téma „Protistátní skupina Michal Kičera a spol.“ o odbojové skupině 50. let na Sokolovsku obstála v konkurenci 48 zaslaných prací, které hodnotila komise Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ocenění žáků

Studenti Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, Jednoty 1620: Petr Pavlovský a Jakub Truhlář
Petr se stal vítězem 1. ročníku národního kola soutěže odborných dovedností žáků v oboru Elektrikář "O křišťálovou kouli SYSTHERM" v Sušici. V obrovské konkurenci svých vrstevníků z celé České republiky prokázal největší teoretické znalosti a praktické dovednosti. Při společné práci na instalaci s instalatérem z jiné školy nejlépe zvládli složité soutěžní zadání.
Jakub poskytl neodkladnou a příkladnou první pomoc při záchraně života dospělé osoby. Jakub je asistentem trenéra žákovského hokejového družstva v Chebu. Při hokejovém tréninku měl hlavní trenér záchvat. Jakub poskytl okamžitou pomoc a do příjezdu lékařské služby oživoval svého kolegu na střídačce. Tento jeho čin byl oceněn přivolaným lékařem.

Ocenění žáků

Studenti Střední školy živnostenské Sokolov, Žákovská 716: Dominik Bartošek, Margarita Krupeničová a Nikol Rubešová
Dominik je žákem Střední školy živnostenské v Sokolově a v červnu bude uzavírat studium závěrečnými zkouškami učebního oboru Aranžér. Už od prvního ročníku patří mezi nejlepší žáky školy. Má pěkný prospěch, pobírá prospěchové stipendium, je velmi aktivní, projevuje všestranný zájem o všechno dění ve škole. Jeho hlavní předností je ochota zúčastnit se jakékoli činnosti, reprezentovat školu a není mu líto věnovat těmto činnostem i svůj volný čas. Účastní se velmi ochotně sportovních utkání a závodů. Je zručný, technický typ, což úspěšně zúročuje ve své aranžérské práci. Při práci dokáže samostatně řešit zadané úkoly a zabývat se případně vzniklými problémy. Tyto vlastnosti se projevují na výsledcích jeho práce ve škole, ale také na různých soutěžích, jichž se ochotně zúčastňuje a získává na nich pěkná umístění. Právě všestrannost je Dominikovou silnou stránkou. Reprezentoval školu na odborných soutěžích: 1. místo v soutěži ENERSOL v Chebu v roce 2017. Krajská konference Karlovarského kraje projektu Enersol 2017/Cheb (prezentace žákovských prací na téma využití obnovitelných zdrojů). 2. místo aranžování makety výkladní skříně AR Junior 2017 v Plzni (regionální kolo). 2. místo v soutěži AR Junior v Českých Budějovicích (celostátní soutěž). Úspěšná účast na korespondenčním semináři z matematiky pořádaném Matfyz UK Praha.
Margarita je studentka posledního ročníku, stala se Mistryní České republiky v make-upu a Laureátkou kosmetické tvorby 2017. Margarita reprezentovala naší školu několikrát, vždy se umístila na předních příčkách a v letošním roce získala nejvyšší ocenění. Věnuje se oblasti líčení i ve volném čase a v budoucnu by se chtěla této oblasti věnovat profesionálně. Naše škola si cení jejich úspěchů, které dokazují kvalitu odborného výcviku na našem pracovišti.
Nikol po celou dobu studia vzorně reprezentovala školu v rámci výuky chodu podniku. Úspěšně zorganizovala školní veletrh cvičných firem a vedla školní výběrové řízení pro fiktivní firmy. Byla první žákyní, která byla pozvána na první konferenci KAP, kde prezentovala, jak být podnikavým ve fiktivních firmách. První úspěchy zaznamenala v roce 2015 se svojí fiktivní firmou Králíkárny a to:
1. místo v soutěži O nejlepší stánek, 2krát 2. místo O nejlepší vizitku, 2krát na 2. místo O nejlepší katalog. Na 9. regionálním veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí v Sokolově si odnesla 3. místo v soutěži O nejlepší stánek, 3. místo v soutěži O nejlepší katalog, 2. místo v soutěži O nejlepší vizitku. Na 8. regionálním veletrhu cvičných firem s mezinárodní účastí ve slovenské Šale, kde se umístila na 2. místě v kategorii "Najlepšia vizitka". V roce 2017 jí byla udělena speciální cena a certifikát Národního ústavu pro vzdělávání Praha za profesionální práci na veletrzích. Ve školním roce 2016/2017 se zapojila do celostátní soutěže fiktivních firem O nejlepší firemní slogan sítě fiktivních firem v České republice. V této soutěži se umístila na 2. místě. Výjimečným výsledkem bylo umístění se na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze, a to 1. místo v kategorii NEJLEPŠÍ STÁNEK VELETRHU ze 115 fiktivních firem z 10 zemí.

Ocenění žáků

Studenti Soukromé obchodní akademie Sokolov, Hornická 1569: Adéla Solomková a Kateřina Stanková
Adéla dosahuje pěkných studijních výsledků, významně se podílela na přípravě a organizaci "Dnů otevřených dveří školy". Pomáhá při doučování slabších spolužáků.
Kateřina má po celou dobu docházky vynikající prospěch (nyní ukončuje třetí ročník a ve všech ročnících prospěla s vyznamenáním). Má zodpovědný přístup na vyučování i k výuce samé.

Ocenění žáků

Ocenění žáků Ocenění žáků Ocenění žáků

Zdorj: Odbor školství MěÚ Sokolov

Vložila: Pavla Sofilkaničová, oddělení komunikace s veřejností