česky Deutsch English

Sokolov hledá 38 dětí, které nepřišly k zápisům

18.5.2017, Novinky z města Sokolova a okolí
MŠ zápisy

Sokolovské školky postrádají téměř 40 dětí s trvalým pobytem ve městě, které dle nového školského zákona měli rodiče nahlásit k zápisům. Povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku se nově týká dětí, které nejdéle posledního srpna roku 2017 oslaví páté narozeniny a dosud školku nenavštěvují.

Ilustrační foto MŠ Marie Majerové

Výjimkou je takzvané domácí vzdělávání - to ovšem rodiče musí nahlásit některé sokolovské mateřské škole, a to nejdéle do 4. 6. 2017. Vedoucí odboru školství Barbora Bardonová nabízí poradenství, pokud by rodiče s čímkoli potřebovali pomoci. „Žádáme také rodiče, pokud své letos pětileté děti již dříve umístili ve školce mimo Sokolov, aby nás rovněž informovali. Obracet se mohou přímo na mě,“ dodává Barbora Bardonová.

Tím, že rodič nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce, dopouští se přestupku dle § 182a školského zákona. V případě dotazů kontaktujte Odbor školství Městského úřadu Sokolov.

Kontakt:
barbora.bardonova@mu-sokolov.cz
359 808 190

Vložila: Pavla Sofilkaničová, oddělení komunikace s veřejností