česky Deutsch English

Rozloučení s předškoláky

29.6.2018, Novinky z města Sokolova a okolí
Rozloučení s předškoláky

Zpráva MŠ Alšova - Poslední týden školního roku byl v MŠ Alšova ve znamení loučení s předškoláky. Nejdříve proběhlo slavnostní odpoledne na školní zahradě, které začalo pohádkou divadla Z bedny. Po skončení pohádky nastalo dlouho očekávané „Pasování na školáka“, kdy paní učitelky dětem předaly šerpy a drobné dárky.

Poslední dny školního roku jsme zakončili posezením s rodiči ze všech tříd a společným opékáním buřtů. A na závěr týdne se děti zúčastnily tradičního „Posledního zvonění“, které se konalo na Základní škole ulice Švabinského. Zde se aktivně zapojily do programu školy společně s vycházejícími žáky. Nezbývá než dodat: „Hodně úspěchů v základní škole předškoláci.“

Kolektiv mateřské školy Alšova ulice

(ps)