česky Deutsch English

Návštěva malebného Schwandorfu s prohlídkou skalního sklepení

13.4.2017, Novinky z města Sokolova a okolí
Schwandorf 8.4.2017

Komise partnerských měst se v sobotu 8. dubna setkaly při přátelské návštěvě v bavorském Schwandorfu. Představitelé, kde nechyběli starostové Schwandorfu Andreas Feller a Sokolova Jan Picka, se nejprve sešli na konferenci, kde společně zhodnotili společné akce proběhlé v předchozích letech. Zároveň se předjednaly společné aktivity v roce stávajícím. Další setkání budou například v červnu. Nejprve při Pivních slavnostech ve Schwandorfu (3.6.), nebo v rámci Sokolovského čtvrtmaratonu v Sokolově (24.6.). Spolupráce obou měst funguje už 17. rokem.

Schwandorf 8.4.2017 Schwandorf 8.4.2017 Schwandorf 8.4.2017 Schwandorf 8.4.2017

Kromě toho, že se partneři potkávají na slavnostních akcích, osnují celou řadu společných projektů. Vyjmenujme například novou brožuru, kterou připravují infocentra obou měst v českém i německém jazyce, kalendář škol s česko-německými recepty, které děti samy uvařily a nafotily, nebo výměnné výlety. Na posledním setkání se dohodla, mimo jiné, také návštěva českých i německých studentů v Senátu. Zajímavým počinem pak bude společný vstup do takzvaného „Kulturního jara“ v rámci výročí Českoněmecké deklarace. Děti z Kreuzbergschule a ZŠ Křižíkova ve dnech 27. dubna a 31. května vzájemně vyzdobí předem vybrané stromy na svých pozemcích, a to v trikolóře státních vlajek. Poslední květnový den pak bude významný pro schwandorfskou Mittelschule Dachelhofen a Střední školu živnostenskou Sokolov, kdy jejich ředitelé podepíší společnou dohodu o vzájemné spolupráci.

Schwandorf 8.4. 2017 Schwandorf 8.4.2017

Po konferenci se obě skupiny přesunuly do centra Schwandorfu, kde společně poobědvaly. Následovala komentovaná prohlídka skalního labyrintu, jehož existence sahá až 500 let do historie. Více než sto padesát pískovcových místností se nachází až 28 metrů pod zemí. Jednotlivé prostory spojují chodby, které z velké části v průběhu staletí vyhloubali zloději. Původně se totiž používaly pro sklad piva, nebo potravin. Dnes turisticky vyhledávaná památka, má ale i temnou minulost. Během bombardování spojeneckými vojsky 17. dubna 1945 (ve stejný den byl bombardovaný rovněž Sokolov, tehdy Falknov) zde našlo záchranu 6 tisíc lidí. Okolnosti ovšem, za kterých tu museli nenadálí obyvatelé přečkat, byly hrozivé. V místnostech totiž teplota nepřekračuje 10 stupňů, nemluvě o prakticky neexistujících hygienických podmínkách. Od konce druhé světové války upadla sklepení v nezájem kohokoli a až do roku 1989 se zde skladovaly různé nepotřebné věci. Tedy až po pádu železné opony se památkáři a další odhodlali prostory vyklidit a postupně se zdařile rekonstruují. Dnes památku navštíví 13 tisíc turistů ročně. Všichni zúčastnění bedlivě naslouchali bohaté i pohnuté historii, někteří vhodili i minci pro štěstí do kašny. Poutavé vyprávění zajistila průvodkyně Christa Pigerl, překládala Kristina Damajková z Městského úřadu Sokolov. Návštěvu přátelé završili v cukrárně na malebném náměstíčku a rozloučili se s myšlenkou na další nejbližší setkání v červnu.    

Představitelé Sokolova děkují za příjemně strávený den hostitelům i průvodcům.

Foto: Jakub a Michael Rundovi, Antonín Lebeda

Pavla Sofilkaničová