česky Deutsch English

NABÍRÁNÍ DOTOVANÝCH PRACOVNÍKŮ PROVĚŘÍ SKUTEČNÝ ZÁJEM O PRÁCI

30.5.2018, Novinky z města Sokolova a okolí
NABÍRÁNÍ DOTOVANÝCH PRACOVNÍKŮ PROVĚŘÍ SKUTEČNÝ ZÁJEM O PRÁCI

Vedení sokolovské radnice dlouhodobě usiluje o pomoc obyvatelům, kteří jsou složitě uplatnitelní na trhu práce. Jedná se o uchazeče, kteří nemají odborné vzdělání, často žádnou praxi a v evidenci nezaměstnaných jsou i několik měsíců. Díky úzké a úspěšné spolupráci nejen s úřadem práce, ale také s městskými organizacemi i soukromým sektorem, dokáže těm snaživým pomoci.

Již několik měsíců v Sokolově funguje státem dotovaný systém zaměřený na klienty do 29 let, kteří jsou v evidenci uchazečů déle než tři měsíce. Firma má možnost získat plně mzdově podporované zaměstnance na pomocné, nekvalifikované práce. Úřad práce v Sokolově eviduje bezmála dvě stovky mladých lidí, téměř třetina je mladší 18 let. Jen od ledna 2018 se podařilo zaměstnat přes pět desítek z nich.

Jak ovšem ukazují první získaná čísla, obvykle o práci nestojí.  „V minulosti jsme vyzkoušeli veřejnou službu, která se poměrně osvědčila. Nejde ale o plnohodnotné zaměstnání a nároky zde nejsou tak vysoké. Na rozdíl od tohoto způsobu.“ Popisuje starosta Jan Picka a pokračuje: „ten se liší tím, že pokud pracovník bezdůvodně neplní své pracovní povinnosti, je vyloučen z evidence na šest měsíců. Je to jedna z pastí, kterou můžeme líčit na sběrače sociálních dávek,“ řekl k věci starosta Jan Picka a dodal, že podle jeho informací bylo od nového roku vyloučeno téměř dvacet lidí a s dalšími je zahájeno správní řízení.

„Setkávám se s malichernými výmluvami, častým onemocněním, dokonce i s výhružkami, včetně podaného trestního oznámení, že své zaměstnance šikanuji. Mě to ale neodradí a naberu každého, koho mi pracovní úřad pošle,“ komentuje Martin Valíček, majitel společnosti, která pro město Sokolov zajišťuje úklid vybraných lokalit. Během posledního výběrového řízení přijal všech dvacet dostavených účastníků. „Často se chovají tak, abych jim dal výpověď, třeba už třetí den nepřijdou do práce. Jsou tady ale i opravdu smutné případy,“ pokračuje houževnatý zaměstnavatel s tím, že se setkal i se situací, kdy mzdu dvacetiletému chlapci brala jeho vlastní matka. „Je to náročné, administrativně i psychicky, ale neustoupím a budu se snažit alespoň tímto způsobem pomáhat společnosti, vlastně všem,“ dodal.

„Potřebujeme každé ruce a bereme všechny, kteří je chtějí přiložit k dílu. Práce je v Sokolově hodně a ti, co pracovat opravdu chtějí, se nemusejí bát. V opačném případě dávky nebudou,“ pochvaluje si nový systém místostarostka Renata Oulehlová.   

Již minulý rok zavedl městský úřad ve spolupráci s úřadem práce poradny pro těžko zaměstnatelné klienty. Často totiž nemají ani základní znalosti z oblasti zaměstnanecké politiky. Hovoří se tady také o možnostech dalšího vzdělávání, sociálně a pracovně právním poradenství, nebo o dotacích pro začínající živnostníky.

Pavla Sofilkaničová, oddělení komunikace s veřejností