česky Deutsch English

MONITOROVÁNÍ PRÁV LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

13.2.2018, Novinky z města Sokolova a okolí

Kancelář veřejného ochránce práv zve na pracovní setkání k problematice Monitorování práv lidí se zdravotním postižením, které se koná 28. února 2018 v Krajské knihovně. Cílem setkání je seznámit účastníky s novou působností veřejné ochránkyně práv, která od ledna 2018 plní funkci monitorovacího orgánu pro naplňování závazků plynoucích z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. V průběhu setkání budou představeny a společně s účastníky diskutovány priority, kterým by se měla ochránkyně v rámci monitorovací činnosti věnovat. Účastníci budou moci nominovat budoucí členy Poradního orgánu. Pozvánka ke stažení zde.

RÁMCOVÝ PROGRAM SETKÁNÍ 28. února 2018

09:30 – 10:00 Registrace účastníků

10:00 – 10:15 Úvodní slovo

10:15 – 11:30 Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

  • Představení monitorovacího orgánu a jeho činnosti
  • Způsob monitorování
  • Priority v rámci monitorování

11:30 – 12:00 Poradní orgán

  • Působnost Poradního orgánu
  • Složení Poradního orgánu a podmínky členství
  • Nominace do Poradního orgánu

12:00 – 12:40 Přestávka

12:40– 14:00 Diskuse

  • Diskuse nad účastníky navrženými tématy v oblasti práv lidí se zdravotním postižením
  • Další možnosti spolupráce s veřejnou ochránkyní práv při monitorování práv lidí se zdravotním postižením 

(ps)