česky Deutsch English

MĚSTO VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA POZICE ŘEDITELŮ

8.2.2018, Novinky z města Sokolova a okolí
ZUŠ

Rada města Sokolova v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací.

Jedná se o zařízení:

  • Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344
  • Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527
  • Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725
  • Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80
  • Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
  • Základní škola Sokolov, Běžecká 2055
  • Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37
  • Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace

Nástup na pracovní místo v uvedených zařízeních je 1. srpna 2018

Bližší info zde

(ps)