česky Deutsch English

Město usiluje o titul stavby kraje. Přihlásilo dva projekty

2.6.2017, Novinky z města Sokolova a okolí
Stavba Karlovarského kraje 2017

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary vyhlásilo 17. ročník Stavby Karlovarského kraje. Sokolov se letos o titul uchází s dvěma záměry. Svým hlasem můžete podpořit přestavbu Chráněných dílen v Sokolově a stavbu Pobytového zařízení pro seniory v Sokolovské ulici. Veřejná anketa probíhá do 9. června 2017.

Pobytové zařízení v Sokolově
Posláním novostavby je předejít sociální izolaci seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří v důsledku svého věku již plně nezvládají běžné denní úkony a situace. Novostavba pobytového zařízení napomůže seniorům a osobám se zdravotním postižením zvýšit kvalitu života poskytováním kvalitních sociálních služeb a odborné zdravotnické péče profesionálním týmem pracovníků za podpory rodinných příslušníků klienta.

Novostavba pobytového zařízení bude poskytovat ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, aktivizační činnosti, relaxační činnosti a další.

Jedná se o třípodlažní objekt s podkrovím, situovaný blízko centra města Sokolov. Součástí akce bude rovněž úprava okolí objektu, včetně zřízení parkovacích míst a spojovacích komunikací umožňující přístup ze stávajících veřejných komunikací.

V objektu bude poskytováno ubytování a ostatní služby podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách celkem 61 osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, zdravotního postižení a osobám se stařeckou demencí a Alzheimerovou demencí. Všechny skupiny osob vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

Vstup do objektu a všechny prostory objektu budou řešeny bezbariérově. Ubytovací kapacitu bude tvořit 41 jednolůžkových pokojů a 10 dvoulůžkových.

Stavba Karlovarského kraje 2017 Stavba Karlovarského kraje 2017 Stavba Karlovarského kraje 2017 Stavba Karlovarského kraje 2017 

Všechny pokoje budou vybaveny vlastními koupelnami a toaletami. Pokoje seniorů budou vybaveny komunikačním systémem pro přivolání pomoci a asistence. Na každém patře budou společenské prostory pro společné aktivity klientů. Chodby budou vybaveny odpočinkovými zónami. Kromě osobních koupelen budou v objektu na každém patře rovněž prostory pro asistovanou hygienu, vybavené zdravotnickými technickými prostředky pro manipulaci s osobami se sníženou pohyblivostí a pro jejich očistu a prostory pro uskladnění kompenzačních pomůcek.

Na projekt byla v březnu 2017 podána žádost o dotaci z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020", podprogramu „013 D 313 Podpora reprodukce movitého a nemovitého majetku soc. služeb".

(Hlasování již bylo ukončeno)

Úpravy Chráněné dílny v Sokolově
Řešené území se nachází v katastrálním území města Sokolov. Pozemek je z jihu ohraničen ulicí Gagarinova, z jihozápadu ul. Poláčkova. Část objektu bude přestavěna na nájemní byty pro seniory se zázemím. Bezprostřední okolí je zastavěno rodinnými domy, bytovými domy a občanskou vybaveností. U vjezdu na pozemek jsou navržena nová parkovací stání a upraven tvar stávající komunikace tak, aby lépe vyhovovala obsluze celého areálu - zásobování apod.

Stávající stavba je umístěna v jihozápadním rohu parcely. Objekt se skládá ze tří základních hmot a schodišťové „věže" s výtahem. V objektu 1 se v současné době nachází chráněné dílny se zázemím, v objektu 2 kanceláře a komerční prostory s minimálním využitím, v objektu pak 3 komerční prostory bez využití.

Předmětem řešení studie jsou stavební úpravy objektu 2 a navazující prostory objektu 3. Objekt 1 je zachován v maximální možné míře beze změn. V návaznosti na změnu užívání objektů 2 a 3 je řešeno i okolí domu - komunikace, parkovací stání, předzahrádky apod. V návrhu odstraňujeme konstrukce, které jsou bez využití: lávku spojující objekt 1 se střešní terasou na objektu 3, která se dlouhodobě nevyužívá, a krytou promenádu ze severní strany objektu 2, která je v havarijním stavu a rozděluje pozemek na dvě části.

Stavba Karlovarského kraje 2017 Stavba Karlovarského kraje 2017 Stavba Karlovarského kraje 2017 Stavba Karlovarského kraje 2017

Stavba celá se skládá ze čtyř dominantních hmot. Tyto jednotlivé objekty budou ještě zvýrazněny rozdílným barevným (popř. materiálovým) pojetím fasády. Navrhujeme jiné dělení výplní otvorů. U objektu 2 v bytech odstraňujeme parapety, tím vzniknou francouzská okna (vstupy na balkony a předzahrádky) a dojde k celkovému odlehčení fasády. Balkony pak rozbíjejí monolitnost jižní a severní fasády. U objektu 3 zvětšujeme vstupy do jednotlivých komerčních prostor a tím vytváříme výlohy a provzdušnění celého prostoru jak vnitřního, tak prostoru „veřejného prostranství". U tohoto objektu navrhujeme odstranit mansardu. Tím objekt získá jasně definovaný, čistý tvar a lépe zapadne do celkového pojetí stavby.

(Hlasování již bylo ukončeno)

(ps)