česky Deutsch English

Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok

14.6.2018, Novinky z města Sokolova a okolí
Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok

Tak jako v minulých letech, i letos odbor finanční a školství pokračuje v nastavené tradici a opět slavnostně ocenil žáky základních škol a studenty středních škol. Vybraní žáci a studenti byli na doporučení ředitelů škol, nebo školské rady navrženi na ocenění za vynikající prospěch, úspěch v celostátních soutěžích, mimoškolní aktivity a jiné. Ocenění předávali starosta Jan Picka, místostarosta Karel Jakobec a místostarostka Renata Oulehlová.

Starosta Jan Picka přivítal na Městském úřadě v Sokolově žáky, studenty, pedagogy i rodiče a hned na úvod zmínil, že je rád, že v Sokolově vyrůstá tak vzdělaná a aktivní mládež s různorodými zájmy. „Oceňování žáků a studentů za jejich aktivity je to pro nás příval pozitivní energie, protože je to jasný důkaz toho, že mladí lidé mají mnoho zájmů, než jen – jak se obecně říká - mobilní telefony a tablety,“ dodal starosta.

Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok 

Za školní rok 2017 – 2018 byli oceněni tito žáci základních a studenti středních škol:

Základní Škola Sokolov, Pionýrů

Radim Stehlík: prospívá s vyznamenáním, člen FK Baník Sokolov, člen vítězného družstva žákovské ligy U14, reprezentant školy ve sportovních aktivitách.

Marie Lillová: reprezentuje školu ve všech sportovních soutěžích, členka družstva s medailovým oceněním za přespolní běh, atletiku, házenou, gymnastiku a další sporty.

Základní škola Sokolov, Rokycanova

Vendula Brožová: ve školní docházce vždy dosahuje průměru 1, aktivní členka projektu Čteme společně, věnuje se hře na klavír, školu zastupuje v mnoha vědomostních i uměleckých soutěžích, účastní se výměnných pobytů a školu reprezentuje i ve vztahu k zahraničí.

Jan Žák: 2. místo v okresním kole biologické olympiády, reprezentuje školu v přespolním běhu, plavání, florbalu, fotbalu. V roce 2017 získal 1. místo v extrémním závodu Bahňák, kapitán basketbalového týmu s vítězstvím v krajském přeboru v kategorii U11.

Základní škola Sokolov, Běžecká

Matěj Bořík: mineralog, žák s výborným prospěchem, aktivní člen žákovského parlamentu, reprezentant školy ve vědomostních i sportovních soutěžích, účastník mnoha projektů.

Jan Pokorný: doučuje spolužáky, člen žákovského parlamentu, člen záchranného kroužku vodní služby, reprezentant školy v plavání. 

Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok 

Základní škola Sokolov, Křižíkova

Barbora Švehlová: výborné studijní výsledky, reprezentuje školu v předmětových i sportovních soutěžích, studuje hru na klavír a kytaru.

Sarah Neumann: výborné studijní výsledky, reprezentuje školu v předmětových soutěžích, reprezentuje školu v plavání a jiných sportech, studuje hru na kytaru a violoncello.

Základní škola Sokolov, Švabinského 

Rudolf Kvasňovský: prospívá s vyznamenáním, výborné výsledky v matematických, zeměpisných a německo-českých soutěžích, reprezentuje školu ve sportovních soutěžích.

Barbora Navrátilová: prospívá s vyznamenáním, aktivně se podílí na mezinárodních projektech v Německu, reprezentuje školu ve sportovních soutěžích.

Základní umělecká Škola Sokolov

Alena Sojková: studuje hru na zobcovou flétnu, studuje práci s keramikou, reprezentuje školu v soutěžích v obou uměleckých oborech, získala 1. místo v okresním i krajském kole v soutěži základních uměleckých škol ve hře na zobcovou flétnu.

Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok 

Gymnázium Sokolov

Barbora Stupková: výborné studijní výsledky, získala 1. místo na Mistrovství České republiky v plavání na 50 metrů volným způsobem, 3. místo na Mistrovství České republiky základních škol ve štafetě 4 x 25 metrů.

Jan Toncar: výborné studijní výsledky, úspěšný účastník mnoha školních olympiád.

ISŠTE Sokolov

Denisa Ponetzová: výborné studijní výsledky, členka studentské společnosti oceněné 3. místem ze všech fiktivních firem v České republice na veletrhu Studentská firma roku, pomáhá při charitativních akcích, reprezentuje školu v soutěžích psaní na klávesnici, nejrychlejší písařka školy.

Karel Soural: výborné studijní výsledky, maturoval s vyznamenáním, získal 1. místo v soutěži Bobřík informatiky.

Střední škola živnostenská

Nicole Hanáková: účastnice mnoha kadeřnických soutěží pro střední školy, získala 3. místo na mezinárodní soutěži Koruna kreativity v kategorii pánský střih.

Iva Šípová: ředitelka fiktivní firmy Králíkárny, s firmou Králíkárny se účastní mnoha soutěží, ve kterých obsazuje první místa, získala 2. místo na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem za podnikatelský záměr a 1. místo za nejlepší stánek veletrhu. Ze sedmi zemí Evropy získala se svou firmou 5. místo.

Soukromá obchodní akademie Sokolov

Lucie Martincová: výborné studijní výsledky, nejlepší prospěch ze všech žáků školy.

Jiří Dlouhý: výborné studijní výsledky, člen FK Baník Sokolov, reprezentuje školu při sportovních soutěžích.

Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok Město ocenilo žáky a studenty za uplynulý školní rok 

Místostarostka Renata Oulehlová na závěr slavnostního odpoledne poblahopřála všem oceněným žákům a studentům. „ Ráda bych řekla všem přítomným rodičům, že máte úžasné děti a já děkuji nejen Vám všem, ale i ředitelům a učitelům, díky kterým v našem městě vyrůstají nadějné budoucí generace,“ dodala místostarostka s dojetím. Za město Sokolov blahopřejeme všem oceněným a přejeme, ať se jim daří stále dělat veškeré aktivity s takovým nadšením a radostí, jako doposud.

Andrea Moulisová, oddělení komunikace s veřejností