česky Deutsch English

Jaroslav Jiskra vydal čtyři nové publikace

11.4.2018, Novinky z města Sokolova a okolí
Jiskra

V březnu tohoto roku vydal pan Jaroslav Jiskra čtyři nové publikace. Jedná se v pořadí již o 37. až 40. publikaci tohoto autora. Dne 6. dubna 2018 proběhl v zimní zahradě sokolovského zámku křest těchto nových knih. Autor publikací hosty osobně vítal u vstupu, kde každý z návštěvníků dostal pamětní list a dámy květinu. V sále zimní zahrady vládla přátelská atmosféra, která byla ještě více podtržena tím, že většina návštěvníků přišla oblečena v hornické uniformě. Autor zahájil večer zpěvem hornické hymny a v sále nezůstal snad nikdo, kdo by se ke zpěvu nepřidal.

Kmotry první publikace s názvem Vzpomínka na palivový kombinát Tisová, později nazývaný Přátelství a ÚTT a na některé další objekty v obvodu Sokolovské uhelné, p.n., a.s. byl pan František Štěpánek a místostarostka města Sokolov paní Renata Oulehlová.

V této knize autor popisuje zrod, provoz a zánik tohoto (v šedesátých letech minulého století) největšího komplexu na zpracování hnědého uhlí v sokolovské hnědouhelné pánvi. Autor zde vzpomíná na stavební a strojní objekty, v současné době již nepotřebné a likvidované. „V kombinátě bylo zaměstnáno mnoho lidí z Citic a okolí, pro které bude kniha i díky 805 fotografiím s popisem hezkou vzpomínkou,“ dodává autor.

Pan František Štěpánek poděkoval autorovi jménem Sokolovské uhelné za to, že svými knihami dokáže podchytit minulost, veškeré změny, které v rámci těžby na Sokolovsku probíhají a za to, co dělá pro budoucí generace.  

Paní Renata Oulehlová zavzpomínala na průvod horníků ze svého dětství a poděkovala panu Štěpánkovi a panu Jiskrovi, že před lety podpořili město Sokolov v nápadu vrátit tento průvod ke dni horníků, který letos bude navíc obohacen setkáním hornických měst. Jak sama řekla, je ráda, že den horníků získává opět svůj lesk a že děti opět ví, co to hornictví je.

Druhou knihu s názvem Chronologické sestavení význačných hornických událostí v Karlovarském kraji od roku 967, pokřtili autorovi přátelé a taktéž horníci pan Bivoj Merc, Miloš Matz a Zdeněk Brázda. V této publikaci popisuje autor významné hornické události od roku 967 do roku 2018. Také tato kniha je doplněna 176 obrázky a jsou v ní opravdu zajímavé momenty. Například rok 1784, kdy v lednu Dekret číslo 148 zrušil v hornictví tělesné tresty (bití holí) a nahradil jej prací zdarma, nebo rok 1757, kdy vydala Marie Terezie reskript o osvobození horníků od vojenské služby a hornické mzdy od daně.

jiskra jisrka jiskra jiskra jisrka

Trojice kmotrů poděkovala nejen panu Jiskrovi za jeho nové publikace, ale zavzpomínali i na dobu kdy se poznali. Pan Zdeněk Brázda zároveň vyjádřil obdiv panu Františku Štěpánkovi nejen za jeho práci, ale i za podporu panu Jiskrovi při vydávání publikací a jejich křtů.

Třetí kniha byla pokřtěna starostou města Sokolov panem Janem Pickou a paní Boženou Petráňovou. Vzpomínka na závod Libík (Dukla) v obrázcích, tak zní název této další knihy. Lom Libík patřil nejprve Bodenské uhelné společnosti a dobýval uhlí v nejzápadnější části sokolovské hnědouhelné pánve v letech 1874 až 2000. Dnes je ve zbytkové jámě spojeného lomu Medard-Libík budována hydrická rekultivace – jezero s plochou 529 hektarů. Kniha připomíná život lomu a nakonec jeho likvidaci. Na 69 stranách obsahuje 122 fotografií a mohla by zajímat nejen bývalé zaměstnance, kterých v okolí žije opravdu mnoho, zvláště v Habartově a Bukovanech.

Pan starosta vyjádřil obdiv a velké díky autorovi za jeho práci se slovy: „Byť nejsem odborník přes hornictví, i já jsem si našel pár chvilek na to, abych zalistoval vašimi knížkami, a patřím k těm, jejichž kancelář tyto knížky zdobí a zdobit budou. Díky bohu, že Sokolovská uhelná je v rukou opravdových patriotů.“

Ke křtu poslední publikace s názvem Česko-německý a německo-český slovník názvů měst, obcí a osad v oblasti sokolovské hnědouhelné pánve a bližším okolí a některé další informace přizval autor na podium své dva vnuky Petra a Ondru. Autor vyhotovil tuto knihu díky staré německé mapě této oblasti, a přidal k ní další poznatky. Dočtete se, zda je sídlo zaniklé a pravděpodobný či jistý důvod zániku, či živé, kolik v něm žilo v roce 1930 obyvatel atd. Druhou polovinu knihy tvoří obrázková část s některými sídly zaniklými a následně i živými.

Autorův vnuk Petr zakončil slavnostní křest slovy: „Číslo 40 opravdu není málo a já jsem hrdý, že jsem tvůj vnuk.“

Na závěr autor předal vyznamenání Lux in Tenebris – Světlo v temnotách - panu Václavu Plojharovi.

Panu Jiskrovi děkujeme jménem města Sokolov za jeho práci a vydané publikace a přejeme, ať se mu stejně daří při vydání knih dalších.

- Andrea Moulisová, oddělení komunikace s veřejností