česky Deutsch English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA POBOČCE VOJENSKÉ ŠKOLY

13.2.2018, Novinky z města Sokolova a okolí
INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA POBOČCE VOJENSKÉ ŠKOLY

Od 1. září 2018 se otevře pobočka Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany Moravská Třebová v Integrované střední škole technické a ekonomické (ISŠTE) Sokolov. Do detašované třídy bude přijato až 32 žáků oboru Elektrotechnika. Co je třeba udělat pro zdárné přihlášení se ke studiu:

Foto: Ilustrační, město Sokolov

• Navštívit do 22. 2. 2018 rekrutační pracoviště Armády ČR v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce - 17. 2. 2018 od 8:00 do 16:00 hodin bude rekrutační kancelář otevřena pro zájemce v areálu Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary v ulici Počernická 553/2 (Sachrův dvůr), kde uchazeč o studium získá potřebnou dokumentaci a objedná se k lékařské prohlídce v Ústřední vojenské nemocnici Praha. Další možnost budou mít zájemci 21. 2. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin během prohlídky prostor Integrované školy technické a ekonomické v Sokolově, kde otevřou zástupci Armády ČR svůj stánek a taktéž nabídnou potřebné informace o studiu včetně možnosti objednat se na lékařskou prohlídku.

Individuální setkání v rekrutačním pracovišti Plzeň lze telefonicky domluvit s nadpraporčíkem Tomášem Klasňákem, telefon: 973 340 476, mobilní telefon 601 582 113.


Absolvovat lékařskou prohlídku, která je jednou z nebytných podmínek přijetí ke vzdělávání ve vojenské střední škole, a to v mimořádném termínu do 19. 3. 2018. Dále pak zaslat posudek o zdravotní způsobilosti do 22. 3. 2018 vedení školy.


• Podat přihlášku ke studiu v termínu do 1. 3. 2018. Pozvánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení zašle velitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky, která se uskuteční na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové.

Více informací je na stránkách školy

Zdroj: Mgr. Jana Pavlíková, Krajský úřad Karlovarského kraje

(ps)