česky Deutsch English

GERONTOLOGICKÉ DNY TENTOKRÁT V SOKOLOVĚ

18.5.2018, Novinky z města Sokolova a okolí
GERONTOLOGICKÉ DNY TENTOKRÁT V SOKOLOVĚ

Hornický dům v Sokolově hostil ve čtvrtek 17. května 2018 13. ročník konference o životě nejstarší generace a péče o pacienty v důchodovém věku s názvem Gerontologické dny. Kongres se konal pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a starosty města Sokolova Jana Picky. Témata diskuse byla rozvržená do celého dne. Hovořilo se například o míře podávání léků v pobytových zařízeních, poskytování paliativní péče, nebo duchovní útěše pro pozůstalé i umírající. Přítomné mimo jiné přivítal i starosta Jan Picka, který kromě hostů uvedl i místostarostku Renatu Oulehlovou jako zakladatelku Střípků a spoluzakladatelku domácího hospice Motýl. Poděkoval nejen jí, ale všem za odbornou a laskavou péči o naše seniory i za tuto přínosnou debatu. Té předsedali radní Karlovarského kraje Jan Bureš, náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák, místostarostka Renata Oulehlová, ředitelka Zařízení následné a rehabilitační a hospicové péče Olga Pištějová a řada dalších.

Pavla Sofilkaničová, oddělení komunikace s veřejností