česky Deutsch English

Dokončení stavebních úprav v ulici Spartakiádní se zdrží o několik týdnů

13.4.2018, Novinky z města Sokolova a okolí
spartakiádní

V únoru letošního roku začala druhá etapa stavebních úprav komunikací v ulici Spartakiádní na sídlišti Vítězná za účelem komplexní opravy komunikace, chodníků a přilehlých ploch. Předpokládaný červnový termín dokončení bude zdržen o tři až čtyři týdny.

Při realizaci akce bylo zjištěno, že uložení stávajících podzemních inženýrských sítí neodpovídá skutečnému stavu. Z tohoto důvodu musí dojít k dodatečné ochraně stávajících kabelů. To zapříčiní posun termínu dokončení první části druhé etapy a i konečného termínu prací přibližně o 3 až 4 týdny.

Nastala situace, která se nedala předem předvídat, k jejímu zjištění došlo až po obnažení zmiňovaných kabelů. Proto vedení města prosí obyvatele, kterých se tyto opravy jakýmkoliv způsobem dotýkají, o shovívavost a trpělivost.

- Andrea Pfeifferová, oddělení komunikace s veřejností