česky Deutsch English

DO HORNICKÉHO DOMU PŘIŠLO BESEDOVAT 60 SENIORŮ

20.10.2016, Novinky z města Sokolova a okolí
senioři

Vedení města, tedy starosta Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová, místostarosta Karel Jakobec a tajemnice městského úřadu Simona Randová se sešli se seniory, kteří přišli besedovat o životě v Sokolově. Setkání se konalo ve velkém sále Městského domu kultury a zúčastnilo se ho přibližně šest desítek lidí. Po diskusi následoval tradiční doprovodný program v podobě Karlovarské pětky, která zahrála k tanci. Jako obvykle bylo připraveno také drobné občerstvení. Hosté předložili přibližně dvacítku dotazů.

Starosta Jan Picka například vysvětloval podrobnosti k upravené vyhlášce o volném pohybu psů, zpřísněný dozor městské policie nad jejím dodržováním nebo pravidla pronájmu městských bytů. "Za jakých podmínek jsou byty přidělovány?" zněl jeden z dotazů. "Vycházíme z několika dostupných informací. Zjišťujeme, jestli žadatel není v evidenci dlužníků, v jaké je životní situaci a jedním z kritérií může být také zaměstnání," popisoval nepsaná pravidla Jan Picka s tím, že upřednostňují například taková povolání, která jsou ve městě postrádána, jako lékaři, policisté apod. Dodal, že takové okolnosti nejsou rozhodující, ale pomocné. O přidělení nájemního bytu pak rozhoduje rada města. Jan Picka reagoval i na kritiku ohledně takzvaného sociálního byznysu, který má podle obyvatel ve městě provozovat jeden místní podnikatel. "Ten člověk skupuje zdejší byty, pronajímá je předraženě příjemcům sociálních dávek, kteří navíc velmi znepříjemňují život svým sousedům hlukem a nepořádkem," zněl jeden z příspěvků. "Musím bohužel říct, že město má v tomto případě svázané ruce. Nemůžeme majitelům bytových jednotek nakazovat, jak nakládat s vlastním majetkem, tady je zákon proti nám a nám nezbývá než to pouze odsoudit," řekl Jan Picka. 

Místostarostka Renata Oulehlová pak odpovídala na dotazy k distribuci Sokolovského Patriotu, který Česká pošta nedoručuje do všech poštovních schránek, představila podrobněji průběh demolice bývalé 4. ZŠ, kde chce město postavit domov pro seniory s 24 hodinovou péčí nebo situaci ohledně hubení štěnic v pečovatelském domě na Vítězné. "Minulý týden jsme se sešli s hygieniky, deratizátory a dalšími kompetentními lidmi. Ověřili jsme si, že náročná operace, o které jsme věděli, že bude trvat několik měsíců, probíhá podle harmonogramu a blíží se ke zdárnému konci," komentovala Renata Oulehlová, která navíc představila novinky ohledně Krampusu, tedy průvodu čertů, který se letos koná 11. prosince a bude ještě velkolepější než ten loňský. "Průvod bude delší, půjde z nám. Budovatelů kolem Uralu ulicí K. H. Borovského na Staré náměstí, bude ozvučený a průběh budou přenášet tři velkoplošné obrazovky," navnadila Renata Oulehlová na jeden z letošních adventů a dodala, že v té souvislosti bude nutné zavést několik dopravních omezení, o kterých bude veřejnost informována.   

I v oblasti majetku a investic, které má v gesci místostarosta Karel Jakobec, byla položena řada dotazů i poděkování. Lidé chválili Areál zdraví, další sokolovská sportoviště nebo dětské hřiště v ulici Marie Majerové. Vedle toho se občané ptali na průběh rekonstrukce komunikace na Vítězné. "Jsme si vědomi komplikací, které oprava této části města s sebou od začátku nese, nicméně situaci pravidelně kontrolujeme. Vše funguje jak má a firma by podle smlouvy měla práce dokončit nejdéle v listopadu," odpověděl Karel Jakobec. Kromě toho vysvětloval průběh výkupu garáží u Jižního lomu s tím, že většinu objektů dostali darem od jejich původních majitelů. 

Vedení města se sokolovskými seniory diskutovalo od 15 do 16 hodin. K tanci pak návštěvníkům zahrála Karlovarská pětka. Další setkání obyvatel v důchodovém věku s představiteli města bude na jaře příštího roku. 

Pavla Sofilkaničová, oddělení komunikace s veřejností