česky Deutsch English

DĚTI TVOŘILY A ZPÍVALY PRO STONOŽKU

20.12.2017, Novinky z města Sokolova a okolí
Stonožka

I v letošním roce se žáci Základní školy v Sokolově, Švabinského 1702 zapojili do hnutí Stonožka - Děti pomáhají dětem. Tato tradice trvá již 20 let. Při hodinách výtvarné výchovy jsou vyráběna vánoční přáníčka. Ta pak předána rodičům, kteří je podle svého uvážení a možností finančně ohodnotí. Stonožkový týden trval od 1. do 15. prosince, během něhož se podařilo shromáždit částku 17 300 Kč. Vybrané peníze žáci společně s ředitelkou školy Mgr. Lenkou Skopalovou předali v úterý 19. prosince dětskému oddělení sokolovské nemocnice. Ještě tentýž den stihl školní pěvecký sbor posílen i o učitele zazpívat několik vánočních písni pro starší hospitalizované pacienty. Krátký koncert si přišly poslechnout a dětem poděkovat i místostarostka Renata Oulehlová s vedoucí odboru školství Barborou Bardonovou. A proč je vlastně symbolem sbírky Stonožka? Děti chtějí stejně jako stonožka stát na vlastních nohou a vzájemně si pomáhat. Poslechnout si krátkou ukázku můžete zde

Lenka Skopalová, ZŠ Švabinského Sokolov

(ps)