česky Deutsch English

CIVILKY SE SEŠLY NA OKRESNÍM SHROMÁŽDĚNÍ

22.5.2018, Novinky z města Sokolova a okolí
CIVILKY SE SEŠLY NA OKRESNÍM SHROMÁŽDĚNÍ

V pondělí 21. května 2018 se v háječku v Sokolově konalo Okresní shromáždění Svazu postižených civilizačními chorobami. Na programu bylo mnoho bodů, včetně jmenování členů návrhové, kontrolní, mandátové, a volební komise a delegátů výjezdních zasedání. Těmi nejbližšími jsou krajské zasedání 4. června 2018 v Sokolově a celorepublikový sjezd 23. října 2018 v Praze. Setkání se zúčastnily i místostarostka Sokolova Renata Oulehlová a vedoucí odboru sociálních věcí Jana Škornová. Svaz nabízí a organizuje odborné rehabilitační a rekondiční programy. Cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory a soustředit se na prevenci civilizačních onemocnění. „Jsem velmi pyšná na okresní svaz, kde je organizováno přes pět set členů. Rekondiční pobyty a další aktivity jsou velmi vyhledávané našimi občany. Podporujeme svaz nejen finančně, ale i poskytováním prostor právě pro taková jednání,“ uvedla místostarostka Renata Oulehlová a poděkovala předsedkyni svazu Anně Sedláčkové.

CIVILKY SE SEŠLY NA OKRESNÍM SHROMÁŽDĚNÍ

Pavla Sofilkaničová, oddělení komunikace s veřejností