česky Deutsch English

CHEMICKÁ HAVÁRIE V SOKOLOVĚ OBČANY NEOHROZÍ

8.6.2018, Novinky z města Sokolova a okolí

Dnes v ranních hodinách došlo v areálu společnosti Synthomer a.s. k úniku kyseliny chlorovodíkové z poškozené nádrže. Podle vyjádření mluvčího hasičů Martina Kasala při této události lidem v okolí továrny a ve městě samotném, vyjma možného zápachu, nebezpečí nehrozí a ani nehrozilo. Likvidace havárie bude podle mluvčího hasičů trvat celé dopoledne.

Na doplnění informací a postup města v této záležitosti jsme se zeptali starosty města Bc. Jana Picky. „O havárii jsem byl informován ředitelem HZS v Sokolově Martinem Mulačem v 5,15 a od té chvíle jsme v neustálém kontaktu. Neprodleně jsem informoval své kolegy ve vedení města a krizové řízení při MÚ a také jsem, přestože dle dostupných informací naštěstí nešlo o únik ohrožující zdraví lidí, rozhodl o tom, že budou o události neprodleně informování lidé, kteří jsou zaregistrování v našem SMS info kanálu a informace bude šířena i přes web města. V 6,00 již byli na místě havárie i pracovníci krizového řízení a poté také zástupci vodoprávního úřadu. Po celou dobu jsme také komunikovali s vedením společnosti Synthomer a.s. a v 9,00 jsem byl přímo na místě havárie. Zde již docházelo pouze k přečerpávání zbytků, vodou zředěné kyseliny. Za včasný zásah jsem poděkoval zasahujícím hasičům a všem, kteří se na řešení situace podíleli.“