česky Deutsch English

Zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí - POPD lom Jiří 2030

2.8.2018, Aktuality městského úřadu

Upozorňujeme veřejnost, že se může vyjádřit k dokumentaci vlivů na životní prostředí zpracované pro záměr "Plán otvírky, přípravy a dobývámí Lom Jiří 2030". Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce. Dokumentace je přístupná na odboru životního prostředí v úředních hodinách a na internetových stránkách české informační agentury životního prostředí CENIA.