česky Deutsch English

Změna volebních okrsků v Sokolově

15.9.2017, Aktuality městského úřadu

Vážení občané, město Sokolov přistoupilo pro všechny nadcházející volby a referenda k úpravám ve vymezení volebních okrsků z důvodu provedených legislativních změn tak, aby byla dodržena zákonnost při vytváření volebních okrsků.

Celkem je nyní ve městě Sokolov devatenáct volebních okrsků, kdy se úpravy týkaly lokality sídliště Michal a blízkého okolí, kde bylo ze sedmi volebních okrsků vytvořeno pět volebních okrsků tak, aby každý tento nově vzniklý volební okrsek tvořil celistvé území. Byly zrušeny původní volební okrsky číslo čtrnáct a šestnáct, domy z volebního okrsku číslo čtrnáct byly přiřazeny k volebnímu okrsku číslo patnáct (volební místnost Základní škola Švabinského 1702) a devatenáct (volební místnost Základní škola Křižíkova 1916) a domy z volebního okrsku číslo šestnáct byly přiřazeny k volebnímu okrsku číslo dvanáct (volební místnost Mateřská škola Alšova 1746) a třináct (volební místnost Základní škola Švabinského 1702). Dále byla provedena drobná úprava volebního okrsku devatenáct, kdy několik domů bylo přiřazeno do volebního okrsku číslo jedenáct (volební místnost Mateřská škola Marie Majerové 1650). Volební místnosti zůstávají v obvyklých budovách pro daný okrsek.

Všichni voliči v této lokalitě budou informováni v rámci roznosu volebních obálek s hlasovacími lístky o čísle svého okrsku a volební místnosti. V lokalitě sídliště Vítězná došlo pouze k přečíslování volebních okrsků, a to okrsku číslo dvacet na okrsek číslo čtrnáct a okrsku číslo dvacet jedna na okrsek číslo šestnáct, což znamená, že se pro voliče z této lokality nic jiného nemění. Pro voliče z ostatních lokalit města Sokolova zůstává vše tak, jak byli zvyklí.

Mapa volebních okrsků k nahlédnutí zde. Kroužky na mapě označují umístění volebních místností.

Ing. Alena Loudová, vedoucí odboru správních agend