česky Deutsch English

Změna telefonních čísel

26.7.2017, Aktuality městského úřadu

Z důvodu přechodu na novou telefonní ústřednu bude v letošním roce docházet k postupnému přečíslování pevných telefonních linek jednotlivých pracovníků odborů městského úřadu Sokolov. Stávající telefonní čísla 359 808 … budou nahrazena novými, a to 354 228 ….. s tím, že koncové trojčíslí jednotlivých stanic (klapky) zůstane nezměněno.

O jednotlivých změnách budou poskytovány veřejnosti aktuální informace. V současné době je již možné používat nová telefonní čísla při hovorech s pracovníky odboru sociálních věcí Městského úřadu Sokolov. Žádáme veřejnost, aby používala nová telefonní čísla. Po nahrazení všech bude stávající ústředna odpojena a telefonní hovory na stará telefonní čísla již nebude možné uskutečnit.

Děkujeme