česky Deutsch English

Zákaz odběru povrchových vod - rozšíření

7.8.2018, Aktuality městského úřadu

Vzhledem k mimořádně nepříznivému vývoji hydrologické situace na některých tocích platí od 7.8. do odvolání pro území obce s rozšířenou působností Sokolov zákaz povoleného odběru povrchových vod z vodních toků Lobezský potok, Svatava a Suchý potok. Od 17.8. byl zákaz vydán rovněž pro vodní toky Malá a Velká Libava . Zákaz se vztahuje na odběry realizované na základě vydaných povolení vodoprávního úřadu. Obecné nakládání s vodami, tedy odběr povrchové vody pro vlastní potřebu bez pomoci technického zařízení je nadále možný, pokud jej neomezí nebo nezakáže pro území jednotlivých obcí příslušný obecní úřad. Opatření obecné povahy o zákazu odběru povrchových vod jsou zveřejněna na úřední desce. Porušení zákazu je možné postihnout jako přestupek.