česky Deutsch English

Zahájení stavebních prací "Revitalizace sídliště Vítězná - část Křižovatka"

31.7.2018, Aktuality městského úřadu

Dne 30.07.2018 byla z celkového projektu Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově zahájena část stavby Křižovatka (oblast náměstíčka) na Spartakiádní ulici u prodejny VINAPO. V rámci stavby budou vytvořeny zpevněné plochy, doplněn mobiliář, provedeny nové výsadby vč. dodávky rostlin, doplněna osvětlovací soustava veřejného osvětlení a provedeny přeložky kabelů vysokého a nízkého napětí. Termín dokončení stavby je polovina října 2018.

Omlouváme se tímto obyvatelům sídliště Vítězná za omezení průchodu pro pěší, zvýšenou prašnost a hlučnost na staveništi.

Odbor rozvoje města