česky Deutsch English

Zahájení stavebních prací „Parkoviště v ulici Slovenská“

31.7.2018, Aktuality městského úřadu

Dne 08.08.2018 budou zahájeny stavební práce na vybudování nového parkoviště pod opěrnou zdí za objektem dialýzy a nových šikmých a podélných stání na komunikaci spojující ulice Slovenská a Seifertova. V rámci stavby dojde k úplné uzavírce v místě stávající odstavné plochy pod opěrnou zdí a dále k částečné uzavírce v úseku komunikace spojující ulice Slovenská a Seifertova. Částečná i přechodná uzavírka je stanovena do 30.11.2018. K datu 30.11.2018 by měly být rovněž ukončeny veškeré stavební práce.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne a za pochopení a trpělivost v průběhu realizace.

Odbor rozvoje města