česky Deutsch English

Uzavírka vnitrobloku v ulici Jednoty - Karla Havlíčka Borovského

17.7.2017, Aktuality městského úřadu

Informujeme občany města Sokolova, že v termínu od 31.7.2017 do 15.9.2017 budou prováděny stavební práce ve vnitrobloku ulice Jednoty – Karla Havlíčka Borovského. V rámci stavby dojde k úpravě parkovacích ploch ve vnitrobloku, zbudování dešťové kanalizace pro odvedení srážkových vod a osazení nového veřejného osvětlení.

Po celou dobu výstavby bude vnitroblok uzavřen pro automobilovou dopravu.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.

Odbor rozvoje města