česky Deutsch English

Uzavírka ulice Spartakiádní

24.11.2016, Aktuality městského úřadu

Za účelem prověření technického stavu kanalizace bude ulice Spartakiádní v Sokolově od pondělí 28.11.2016 (7:00) do středy 30.11.2016 (15:00) zcela uzavřena. Důvodem k uzavírce je potřeba přístupu techniky k zařízení kanalizace.

Vzhledem k rozsahu uzavírky budou práce prováděny ve čtyřech úsecích:

  • od křižovatky s ul. Vítězná před křižovatku s ul. Atletická,
  • od křižovatky s ul. Atletická, ke křižovatce s ul. Jiřího z Poděbrad,
  • od křižovatky s ul. Jiřího z Poděbrad před křižovatku s ul. Sportovní,
  • od křižovatky s ul. Sportovní ke křižovatkovému rozjezdu u přemostění Lobezského potoka.

Objízdné trasy budou průběžně vedeny ulicemi Vítězná, Jiřího z Poděbrad, Atletická, Sportovní a Spartakiádní kolem Domu dětí a mládeže podle aktuálně uzavřeného úseku.

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne za pochopení a trpělivost.
Odbor rozvoje města