česky Deutsch English

Upozornění na mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření ptačí chřipky - ohnisko Božičany

1.3.2017, Aktuality městského úřadu

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí upozorňuje chovatele ptactva ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov na nové nařízení Státní veterinární správy „Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) subtyp H5N8 v k.ú. Božičany“, které vydala dne 28.02.2017 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj. Nařízením veterinární správy bylo vymezeno ochranné pásmo, které se týká i katastrálního území Dolní Chodov – jižní hranici území tvoří silnice číslo 209 a 222. Dále byla stanovena pásma dozoru v k.ú. Bernov, Dolní Chodov – severní hranici území silnice číslo 209 a 222, Dolní Nivy, Horní Rozmyšl, Chranišov, Královské Poříčí, Křemenitá, Loket, Loučky u Lokte, Nové Sedlo u Lokte, Spomyšl u Vřesové, Stará Chodovská, Tatrovice, Údolí u Lokte, Vintířov u Sokolova, Vřesová. Toto nařízení je vyvěšené na úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje, na úředních deskách dotčených obcí a obce s rozšířenou působností Sokolov.