česky Deutsch English

Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření ptačí chřipky - ohnisko Božičany

12.4.2017, Aktuality městského úřadu

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí upozorňuje chovatele ptactva ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov na ukončení nařízení Státní veterinární správy „Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) subtyp H5N8 v k.ú. Božičany“ (Ohnisko Božičany). Nařízením veterinární správy bylo vymezeno ochranné pásmo, které se týkalo i katastrálního území Dolní Chodov – jižní hranici území tvořila silnice číslo 209 a 222. Dále byla stanovena pásma dozoru v k.ú. Bernov, Dolní Chodov – severní hranici území tvořila silnice číslo 209 a 222, Dolní Nivy, Horní Rozmyšl, Chranišov, Královské Poříčí, Křemenitá, Loket, Loučky u Lokte, Nové Sedlo u Lokte, Spomyšl u Vřesové, Stará Chodovská, Tatrovice, Údolí u Lokte, Vintířov u Sokolova, Vřesová. Ochranné pásmo a pásmo dozoru ohniska Božičany bylo ukončeno ke dni 02.04.2017. Toto nařízení je vyvěšené na úřední desce Krajského úřadu Karlovarského kraje, na úředních deskách dotčených obcí a obce s rozšířenou působností Sokolov. SVS také ukončila ke dni 06.03.2017 nařízení mimořádných veterinární opatření ze dne 10.01.2017, č. j. SVS/2017/004572-G, která zakazovala až do odvolání pořádání ptačích výstav, burz a dalších hromadných akcí na území celé České republiky.