česky Deutsch English

Stavební úpravy plochy vedle ZŠ Běžecká

16.6.2017, Aktuality městského úřadu

Informujeme občany města Sokolov, že v termínu od 15.06.2017 do 30.06.2017 budou na ploše vedle ZŠ Běžecká probíhat stavební úpravy. Jedná se o nezbytně nutné práce k vybudování dočasné odstavné plochy pro náhradní parkování vozidel z ulice Spartakiádní po dobu realizace akce "Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní".

Děkujeme všem, kterých se omezení dotkne, za pochopení a trpělivost v průběhu realizace stavby.