česky Deutsch English

Parkoviště „K + R“ v Sokolově

26.4.2018, Aktuality městského úřadu

K+R

Dvě nová parkoviště určená pro krátkodobé parkování, tzv. "K+R" (z anglického Kiss and Ride, česky Polib a jeď), byla minulý týden uvedena do provozu v ulici  Maxima Gorkého u ZŠ Rokycanova (centrálka) a dále před ZŠ  Křižíkova v ulici Křižíkova. V obou případech vznikla 4 parkovací stání. 

Osazené dopravní značky budou doplněny dodatkovou tabulkou, která upřesní dny a hodiny platnosti značky, aby bylo možné vyhrazená parkovací místa využívat mimo stanovenou dobu ke standardnímu parkování.

I když se nejedná o novou značku, není mezi motoristy její význam příliš znám, a proto si dovolujeme poskytnou pár informací z veřejně přístupných a dostupných zdrojů.

Podrobnější informace jsou uvedeny na webu města v sekci Sdělení občanům http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/sdeleni-obcanum-29535