česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

16.5.2017, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Revitalizace tenisového areálu Sokolov - projekční práce“.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou kompletní projekční práce řešící revitalizaci tenisového areálu v Sokolově na pozemku p.č. 2439/1 v katastrálním území Sokolov, v majetku města Sokolov.

Realizace díla bude projektově rozdělena na 2 etapy:
I. Etapa – Novostavba zázemí tenisového areálu v Sokolově
II. Etapa – Rekonstrukce tenisových kurtů a instalace přetlakové nafukovací haly
Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby bylo možné obě etapy realizovat samostatně.

Předpokládaná hodnota zakázky je 245 000,- Kč bez DPH.
Termín pro podání nabídky je 01.06.2017 do 10:00 hodin.
Zadávací dokumentace zakázky je dostupná prostřednictvím systému EZAK https://ezak.sokolov.cz/vz00000956