česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

10.5.2017, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Husitská – Vítězná, Sokolov – II. etapa – demolice objektů“.
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění bývalých ubytovacích a provozně technických objektů po „železničním vojsku“. Odstranění bude provedeno včetně základové desky a základů, technické vybavenosti a inženýrských sítí.

Demolice bude provedena bez použití trhavin. Nesmí být strhávány celé části stavby najednou, ale rozebírány postupně. Prostory a objekty musí být před bouráním vhodně zajištěny a uzavřeny.

Předpokládaná hodnota zakázky je 1 652 893,- Kč bez DPH.
Termín pro podání nabídky je 24.05.2017 do 13:00 hodin.
Zadávací dokumentace zakázky je dostupná prostřednictvím systému EZAK https://ezak.sokolov.cz/vz00000983