česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

28.4.2017, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy v Sokolově - výběr administrátora VZ“.
Předmětem plnění je zpracování zadávacích podmínek k veřejné zakázce na výběr dopravce, který bude zajišťovat dopravní obslužnost městskou hromadnou dopravou a zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností zadavatele v zadávacím řízení na dopravce.

Předpokládaná hodnota zakázky je 1 000 000,- Kč bez DPH.
Termín pro podání nabídky je 16.05.2017 do 12:00 hodin.
Zadávací dokumentace zakázky je dostupná prostřednictvím systému EZAK https://ezak.sokolov.cz/vz00000982