česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

27.4.2017, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Tiskové služby pro město Sokolov“.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování tiskových služeb a služeb s tím spojených v rozsahu:
- Dodávka a instalace tiskových zařízení k zajištění tisku, kopírování a skenování dokumentů.
- Dodávka souvisejícího spotřebního materiálu (kopírovací papír, tonery, sešívací spony).
- Servisní služby k dodaným tiskovým zařízením.
- Dodávka a provoz SW pro správu tiskových služeb.

Předpokládaná hodnota zakázky je 3 000 000,- Kč bez DPH.
Termín pro podání nabídky je 17.05.2017 do 14:00 hodin.
Zadávací dokumentace zakázky je dostupná prostřednictvím systému EZAK https://ezak.sokolov.cz/vz00000979