česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

13.4.2017, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov“.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní vč. kolmých parkovacích stání a komunikace pro pěší. Součástí rekonstrukce jsou úpravy bezprostředního okolí komunikace a rozjezdů souvisejících obslužných komunikací, vč. vyvolaných přeložek sítí technické infrastruktury. Délka řešeného úseku je 0,470 km.

Předpokládaná hodnota zakázky je 17 963 703,- Kč bez DPH.
Termín pro podání nabídky je 03.05.2017 do 14:00 hodin.
Zadávací dokumentace zakázky je dostupná prostřednictvím systému EZAK https://ezak.sokolov.cz/vz00000978