česky Deutsch English

Informace pro vlastníky lesů

2.8.2018, Aktuality městského úřadu

Upozorňujeme vlastníky lesů o výměře do 50 ha, že je v platnosti nařízení města Sokolova č. 1/2018 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod LHO Sokolov I na období od 1.1.2020 do 31.12.2029. Vlastníci lesů mohou do 31.8.2018 oznámit odboru životního prostředí své hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnovy nebo oznámit, že si zpracování osnov zadali sami. Seznam katastrálních území, kterých se zpracování osnov týká, je uveden níže. Dále vlastníky lesů upozorňujeme, že po dobu zvýšeného nebezpečí požárů vyhlášenou na základě rozhodnutí hejtmanky Karlovarského kraje ze dne 26.7.2018 platí mimo jiné i zákaz pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích.

Seznam katastrálních území LHO Sokolov I: Bukovany u Sokolova, Chlum Svaté Maří, Citice, Hlavno, Dolní Rychnov, Královské Poříčí, Dasnice, Sokolov, Vítkov u Sokolova, Hrušková, Těšovice, Svatava, Čistá u Svatavy, Staré Sedlo u Sokolova, Lomnice u Sokolova, Vintířov u Sokolova, Vřesová, Dolní Chodov, Stará Chodovská, Tatrovice, Spomyšl u Vřesové, Křemenitá, Horní Rozmyšl, Nové Sedlo u Lokte, Chranišov, Loučky u Lokte a Loket.