česky Deutsch English

Finanční příspěvek na pořízení ročního časového jízdného pro MHD v Sokolově

14.2.2017, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov informuje o možnosti využití poskytnutí finančního příspěvku na pořízení ročního časového jízdného pro městskou hromadnou dopravu v Sokolově.

Poskytnutí finančního příspěvku na úhradu ročního časového jízdného se týká:

  • občanů starších 70 let - finanční příspěvek města 300 Kč,
  • dárců krve - nositelů Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského - finanční příspěvek města 200 Kč.Podmínkou je trvalý pobyt v městě Sokolov a pořízení čipové karty společnosti Autobusy Karlovy Vary, a. s. Poplatek za vydání čipové karty činí 100 Kč, karta je platná 3 roky.

Finanční příspěvek je proplácen v pokladně Městského úřadu Sokolov v přízemí budovy Rokycanova 1929, Sokolov, č. dveří A.0.16 po předložení občanského průkazu a dokladu o zaplacení ročního časového jízdného u společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s.