česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

2.7.2018, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov – projekční práce".
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, která bude řešit návrh II. etapy opravy komunikace, její úpravy a dopravní uspořádání místní komunikace ulice Slovenská a úpravu napojení z ulice Slovenská do ulice Závodu míru. V rámci úprav bude navržena nová dešťová kanalizace a případná výměna veřejného osvětlení.

Předpokládaná hodnota zakázky je 239 669,- Kč bez DPH.
Termín pro podání nabídky je 18.07.2018 do 10:00 hodin.
Zadávací dokumentace zakázky je dostupná prostřednictvím systému EZAK https://ezak.sokolov.cz/vz00001336