česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

29.6.2018, Aktuality městského úřadu

Ministerstvo financí a město Sokolov vyhlásilo nové zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „Krejcarová lávka".
Předmětem plnění je demolice stávající Krejcarové lávky přes Ohři a výstavba nové lávky pro pěší. Nová lávka je navržena jako ocelový zavěšený most o 3 spojitých polích s horní mostovkou.

Termín pro podání nabídky je 06.08.2018 do 23:59 hodin.
Zadávací dokumentace zakázky je dostupná prostřednictvím systému EZAK https://mfcr.ezak.cz/vz00002666

Podrobnější informace k projektu jsou uvedeny na webu města v sekci Projekty města: http://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_rozvoje_mesta/projekty/krejcarova-lavka-38103