česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

4.6.2018, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vypsalo zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „Parkoviště v ulici Hálkova - Křížová, Sokolov - projekční práce".
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, která bude řešit návrh úpravy stávající parkovací plochy a návrh nové parkovací plochy za bytovým domem čp. 120. V rámci dokumentace bude řešeno odvedení srážkových vod, veřejné osvětlení a případné přeložky sítí.

Předpokládaná hodnota zakázky je 220 000,- Kč bez DPH.
Termín pro podání nabídky je 18.06.2018 do 09:00 hodin.
Zadávací dokumentace zakázky je dostupná prostřednictvím systému EZAK https://ezak.sokolov.cz/vz00001311