česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

4.6.2018, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vypsalo zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „Parkoviště ulice Švabinského - vnitroblok, Sokolov - projekční práce".
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, která bude řešit úpravy stávající komunikace a návrh nových parkovací ploch mezi bytovým i domy č.p. 1717 – 1722 a 1789 - 1795. V rámci dokumentace bude řešeno odvedení srážkových vod, veřejné osvětlení a případné přeložky sítí.

Předpokládaná hodnota zakázky je 185 000,- Kč bez DPH.
Termín pro podání nabídky je 18.06.2018 do 09:30 hodin.
Zadávací dokumentace zakázky je dostupná prostřednictvím systému EZAK https://ezak.sokolov.cz/vz00001312