česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

26.4.2018, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028".
Předmětem zadávacího řízení je zajištění výkonu veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti města Sokolov, města Březová, obce Těšovice, obce Dolní Rychnov, městysu Svatava, obce Citice a obce Lomnice na období 10 let s předpokládaným počátkem od 01.01.2019 a s trváním do dne 31.12.2028.

Předpokládaná hodnota zakázky je 132 742 715,- Kč bez DPH.
Termín pro podání nabídky je 31.05.2018 do 10:00 hodin.
Zadávací dokumentace zakázky je dostupná prostřednictvím systému EZAK https://ezak.sokolov.cz/vz00001241