česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

6.2.2018, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Rekonstrukce technologického zařízení záchytné jímky dešťových vod v ul. Spartakiádní, Sokolov".
Předmětem plnění je rekonstrukce technologického zařízení záchytné jímky dešťových vod v ul. Spartakiádní, která bude spočívat v demontáži starého nefunkčního čerpadla a instalaci čerpadla nového. Dále bude vykopáno stávající odtokové potrubí, které bude vyměněno za potrubí nové.

Předpokládaná hodnota zakázky je 323 178,- Kč bez DPH.
Termín pro podání nabídky je 21.02.2018 do 10:00 hodin.
Zadávací dokumentace zakázky je dostupná prostřednictvím systému EZAK https://ezak.sokolov.cz/vz00001159