česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

26.1.2018, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov – projekční práce (2. vyhlášení)".
Předmětem plnění jsou kompletní projekční práce na akci „Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického“ na pozemku p.č. 2545/1 v rozsahu v úseku od napojení ulice Petra Chelčického do ulice Jeronýmova až po vyústění ulice Petra Chelčického na odstavnou plochu před objektem DPS s čp. 2046.

Předpokládaná hodnota zakázky je 160 000,- Kč bez DPH.
Termín pro podání nabídky je 12.02.2018 do 10:00 hodin.
Zadávací dokumentace zakázky je dostupná prostřednictvím systému EZAK https://ezak.sokolov.cz/vz00001144