česky Deutsch English

Nová veřejná zakázka

14.12.2017, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov vypsalo novou veřejnou zakázku „Parkoviště u budovy MěÚ Sokolov, Rokycanova 1929".
Předmětem plnění je výstavba parkovacích stání za budovou Městského úřadu na pozemku parc. č. 3431/1, 3431/3, 3431/4 v k.ú. Sokolov. Stávající zelená plocha bude nahrazena betonovou zámkovou dlažbou o tl. 80 mm a vyspárována pískem.

Předpokládaná hodnota zakázky je 225.462,- Kč bez DPH.
Termín pro podání nabídky je 04.01.2018 do 10:00 hodin.
Zadávací dokumentace zakázky je dostupná prostřednictvím systému EZAK https://ezak.sokolov.cz/vz00001124