česky Deutsch English

Nabídka pozemků k prodeji

3.4.2018, Aktuality městského úřadu

Město Sokolov zveřejňuje záměr prodat pozemky pro výstavbu

Kompletní nabídka je zveřejněna na stránkách města – nabídka pozemků

Bližší informace podá Bc. Renata Paceltová, Městský úřad Sokolov, odbor správy majetku,
tel.: 354 228 279, email: renata.paceltova@sokolov.cz.